woensdag, november 20, 2019

Nederlandse fiscaalzegels

Catalogus Nederlandse Fiscaalzegels: Rijksinspectiezegels Verkeer en Waterstaat

Inmiddels heb ik enkele voorbeelden gezien van 1 soort zegel die rechtsonder op fragment staat afgebeeld. Hij lijkt de opvolger te zijn geworden van de linker zegel maar de tekst links “RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER” en rechts “RIJKSVERKEERSINSPECTIE” zijn niet helemaal hetzelfde. Mocht het wel het geval zijn dan is nu een handmatige waardebepaling mogelijk. […]

Catalogus Nederlandse Fiscaalzegels: Inspectie Invoerrechten & Accijnzen 1927 – 1957

(Uit de “Catalogus Nederlandse Fiscaalzegels”) Er is niet zoveel bekend over deze zegels van de Inspectie Invoerrechten & Accijnzen. Tot nu toe zijn alleen de plaatsen Lobith en Rotterdam bekend op zegel zoals onderstaand voorbeeld van Lobith laat zien. Misschien werden deze alleen op vracht over water gebruikt.

Gemeentezegels

Ken uw gemeentelijke zegels: Wehl

Hoewel de naam Wehl rond 1200 voor de eerste keer in akten voorkomt zijn er al sporen van bewoning gevonden uit de midden-steentijd (ca. 8300-4400 v. Chr.). Door vondsten in Nieuw Wehl van de Romeinse periode mag gesproken worden van een nederzetting uit de periode van ca. 200 v. Chr. Tot ca. 600 na Chr. […]

Buitenlandse fiscaalzegels

Traurig aber war, doch im Grunde genommen weit gefehlt!

Aber trotzdem wird immer noch in Deutschland so getan, dass alles wo Post drauf oder auch nur Post drin steht, zur Postalischen Philatelie gerechnet werden muss! So auch das vorab- staatlich und steuerlich – postalisch gestempelte Briefpapier aus Sardinien, deren Vorläufer war ja das A Qe, ein vorab staatlich und amtlich, sowie auch ein steuerlich […]

Gibt es sonst etwas Neues von der Philatelistischen Fraktion, außer diesen Nonsens?

Geschichtsklitterung der italienischen Post über Sardinien, wie eigentlich so etwas überall bei den Postsammlern in der Welt Gang und Gebe ist!Denen kannst Du geschichtlich alles erzählen und die glauben am Ende auch alles und das schlimme ist, der Mist steht dann auch noch in allen Briefmarken Fachbüchern zum Nachlesen!

De Aangifte

De Aangifte (CS55)

Als het even mooi weer is zou je toch zeggen: “GA TOCH FIETSEN!”. Onderstaande rijwielplaatjes van Zuidwest Afrika haken daar handig op in. Voor Nederland waren ze mij wel bekend maar in Zuidwest Afrika met deels Afrikaans en Engels had ik ze nog nooit gezien. Ze werden half december op Ebay aangeboden voor € 9,99 […]

Overige zegels

De Radioraad, de PTT-Dienst Luistervergunningen en de radiozegels (III)

(Deel III van III.) Naast de bekende postzegels, dienstzegels, telegramzegels enz. heeft de PTT ook een aantal minder bekende zegels uitgegeven zoals spaarbankzegels, visaktezegels en deze radiozegels. De zegels waren aan het loket verkrijgbaar. (M.m.v. Harry J. Trip, en zijn verschillende publicaties vanaf 2000 over zijn collectie van het fenomeen van de PTT Dienst Luistervergunningen, […]

Nederland op vakantie? Plezier verzekerd (voor de fiscus)!

In de zomermaanden gaan de meeste mensen weer op vakantie. De vakantiegangers hebben elk hun eigen vorm van vakantie vieren waarbij de bestemming overal op de wereld is , behalve thuis (voor de meesten dan). Voor je op vakantie gaat moet je soms al maanden van tevoren beginnen met de voorbereidingen zoals het zoeken naar […]

Translated articles

Examples of revenue stamps used for telegraphic purposes (II)

(Part II of II) This is a somewhat unknown subject in the revenue area, scarcely documented in a few publications known. Without explanation you would not recognize them being used for that purpose. With this small article I want to take a closer look at this aspect of revenue stamp usage.

Tags